AB KOLEKTIV

Naziv:

AB KOLEKTIV

Poslovno ime:

AB KOLEKTIV doo Jagodina

Kontakt podaci: AB KOLEKTIV

Lokacija:

Jagodina

Adresa:

Sutjeska 4

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

20.3.2013

Šifra delatnosti:

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima - 6820

PIB:

107986334

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Miomir Anđelković

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Miomir Anđelković , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

265-3710310000336-56