A TERMINAL DOO

Naziv:

A TERMINAL

Skraćeno poslovno ime:

A TERMINAL DOO

Poslovno ime:

A TERMINAL DOO BEOGRAD-BARIČ

Kontakt podaci: A TERMINAL DOO

Lokacija:

Obrenovac

Mesto:

Barič

Adresa:

Barička Reka bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

31.8.2016

Šifra delatnosti:

Skladištenje - 5210

PIB:

109678635

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Ivan Grbin

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da