A.B.C. SISTEM ENGENERING

Naziv:

A.B.C. SISTEM ENGENERING

Skraćeno poslovno ime:

A.B.C. sistem engenering D.O.O.

Poslovno ime:

A.B.C. sistem engenering D.O.O. Kruševac

Kontakt podaci: A.B.C. SISTEM ENGENERING

Lokacija:

Kruševac

Mesto:

Malo Golovode

Adresa:

Roberta Koha 27

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

19.9.2017

Šifra delatnosti:

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo - 2223

PIB:

110235854

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dragan Vasić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dragan Vasić , udeo: 100 %