3 M STONE GROUP

Naziv:

3 M STONE GROUP

Poslovno ime:

3 M STONE GROUP DOO SMEDEREVO

Kontakt podaci: 3 M STONE GROUP

Lokacija:

Smederevo

Adresa:

Šalinačka bb.

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

9.8.2005

Šifra delatnosti:

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena - 2370

PIB:

104001104

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Maria Savić

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Maria Savić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0050100221273-20