18. NOVEMBAR

Naziv:

18. NOVEMBAR

Poslovno ime:

DANILO SAVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI S POSLOVANJEM 18. NOVEMBAR BEOGRAD

Kontakt podaci: 18. NOVEMBAR

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Narodnih Heroja 58

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

19.7.2016

Datum osnivanja:

19.7.2016

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem - 7022

PIB:

109623972

PIO:

1009710433