101 HAIR CARE

Naziv:

101 HAIR CARE

Skraćeno poslovno ime:

101 HAIR CARE DOO

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 101 HAIR CARE DOO DONJA VREŽINA

Kontakt podaci: 101 HAIR CARE

Lokacija:

Niš - Pantelej

Mesto:

Donja Vrežina

Adresa:

Knjaževačka 35 A

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

5.4.2013

Šifra delatnosti:

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - 4775

PIB:

108014484

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Andrijana Apostolović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Drage Smiljkovski , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000389867-04